Samverkan för att främja barn och ungas hälsa, lärande och trygghet – möjligheter och hinder utifrån ett glesbygdsperspektiv.

Hälsa, lärande och Trygghet (HLT) är en samverkansmodell med syfte att erbjuda tidigt och samordnat stöd till barn (0–16 år) och deras familjer, för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. Studiens syfte är att processutvärdera implementeringen av HLT i Sollefteå kommun.

Åtta händer som håller i nästa handled så det bildas en trygg ring.

Fakta

Projektperiod

220801-230731

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Siv Sjödin, bitr skolchef, Sollefteå kommun

Siv Sjödin, bitr skolchef, Sollefteå kommun

Evamaria Ekbäck, kurator-elevhälsan, Sollefteå kommun

Evamaria Ekbäck, kurator-elevhälsan, Sollefteå kommun

Linda-Marie Lindberg, specialpedagog, Sollefteå kommun

Linda-Marie Lindberg, specialpedagog, Sollefteå kommun

Sidan uppdaterades 2023-06-28