Samverkan och samordning av kriskommunikation vid coronakrisen 2020 (SACK20)

Syftet med studien är att analysera svenska myndigheters samverkan och samordning av kriskommunikationen under coronapandemin, och dess inverkan på beslutsfattande.

 

Frågeställningar:

- Vilka kommunikationsproblem uppstod som de samverkande aktörerna behövde hantera?

- Vad fungerade väl (framgångsfaktorer)?

- Hur kunde de stötta varandra med resurser och kunskap?

- Hur utvecklade de gemensamma kommunikationsstrategier?

- Vad kännetecknar en effektiv samverkan av kriskommunikation?

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-142 88 04

Projektmedlemmar

Kristina Jämtelid

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 81 27

Lena Jendel

Lena Jendel

Forskningsassistent

Finansiärer