SECRA – Strengthening University‑Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia

Det övergripande målet med SECRA är att bidra till mer resilienta samhällen i Asien genom institutionaliserad, systematisk, innovativ och inkluderande samverkan mellan universitet och andra organisationer inom katastrofriskreducering.

Finansiärer

Logotyp EU Erasmus+ Universitets- och högskolerådets logotyp

Sidan uppdaterades 2023-03-21