SECRA – Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia

Det övergripande målet med SECRA är att bidra till mer resilienta samhällen i Asien genom institutionaliserad, systematisk, innovativ och inkluderande samverkan mellan universitet och andra organisationer inom katastrofriskreducering.

Projektet handlar om att utveckla samverkan mellan universitet och det omgivande samhället när det gäller att reducera katastrofrisker.

Mer information om projektet finns på den engelska sidan, byt språk överst på sidan.

Läs mer om SECRA på projektets webbsida drrcollab.org

Finansiärer

Logotyp EU Erasmus+ Universitets- och högskolerådets logotyp