Projektet ska öka applicerbarhet och förståelse av selektiv mikrostruktur inom additiv tillverkning (AM). Med den kontrollerade miljön som Electron Beam Melting (EBM) tekniken erbjuder är det möjligt att styra den slutgiltiga komponentens egenskaper redan under tillverkningsprocessen.

SELEKT.jpg
Preliminära försök att styra mönster i det utskrivna materialets mikrostruktur.

Bakgrund

Vi kallar detta för 4d-printing eftersom de mekaniska egenskaperna går att styra inom 3d-printade objekt. Detta kan bland annat utnyttjas för att tillverka komponenter där det finns behov av att kombinera hårdhet med duktilitet. Detta utnyttjas vid traditionella tillverkningsmetoder för exempelvis kugghjul där ytskiktet kan värmebehandlas för att ge en hårdare nötningsyta. Förhoppningen med SELEKT AM är att det på liknande sätt ska gå att styra egenskaper inne i komponenter och inte bara nära dess yta.

Den additiva gruppen på Sports Tech Research Centre har redan visat att det med framgång går att styra det tillverkade materialets mikrostruktur. Utmaningen blir att utveckla upprepningsbara metoder som resulterar i homogena komponenter.

Mål

Bekräfta applicerbarheten av tekniken genom att, när en stabil metod utvecklats, tillverka en demonstrator där materialegenskaperna varieras. Det ingår även att utforska möjlig upplösning och planera för framtida förlängning av projektet.

Finansiärer

Projektet finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.

Fakta

Projektperiod

200101-210201

Projektledare

Carlos Botero

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 87 61

William Sjöström

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 84 99