Sio Grafen

Additiv Manufacturing (AM), även kallat 3D printing, är en snabbt växande tillverkningsmetod. För att göra mer avancerade produkter behövs nya material. I det här projektet ska vi utveckla ett elektriskt ledande material med hjälp av grafen, som är ett utmärkt materialval för kompositmaterial.

Meshstruktur i hexagonform.

Fakta

Projektperiod

220401-240630

Projektmedlemmar

Henrik Lundgren

Finansiärer

Logotyper för Vinnova, Energimyndigheten och Formas. logga sio grafen

Sidan uppdaterades 2024-03-05