Additiv Manufacturing (AM), även kallat 3D printing, är en snabbt växande tillverkningsmetod. För att göra mer avancerade produkter behövs nya material. I det här projektet ska vi utveckla ett elektriskt ledande material med hjälp av grafen, som är ett utmärkt materialval för kompositmaterial.

Meshstruktur i hexagonform.

Finansiärer

Logotyper för Vinnova, Energimyndigheten och Formas. logga sio grafen

Sidan uppdaterades 2023-03-21