Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter från pandemin

Coronapandemin innebär en unik möjlighet att utforska erfarenheter från vårdarbete under pågående pandemi. Genom att följa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ska ny kunskap inhämtas för att stärka och förbättra såväl utbildning som praktiskt vård.

Coronavirus test - sköterska genomför ett test för coronavirus från en kvinna som har anmält symptom.

Fakta

Projektperiod

190601-221231

Sidan uppdaterades 2022-11-21