SKI-NEW: Metoder för att designa och testa egenskaper för den nya generationens skidor

Projektet syftar till att utveckla och prova nya idéer i skiddesign och metoder för att testa skidegenskaper i laboratorium och i fält.

Skidor på ISPO mässan

Fakta

Projektperiod

200701-220731

Sidan uppdaterades 2021-11-10