SKI-NEW: Metoder för att designa och testa egenskaper för den nya generationens skidor

Projektet syftar till att utveckla och prova nya idéer i skiddesign och metoder för att testa skidegenskaper i laboratorium och i fält.

Skidor på ISPO mässan

Fakta

Projektperiod

200701-220731

Projektledare

Mikael Bäckström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428301