SKI-NEW: Metoder för att designa och testa egenskaper för den nya generationens skidor

Projektet syftar till att utveckla och prova nya idéer i skiddesign och metoder för att testa skidegenskaper i laboratorium och i fält.

Skidor på ISPO mässan

Målet är att testa hur ny teknik, inklusive 3D-printing, kan förbättra kritiska parametrar för moderna skidor och hur dessa tekniker kan användas industriellt. 

Finansiär

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse

Fakta

Projektperiod

200701-220731

Projektledare