Småföretag och Covid-19 – ledares lärdomar inför framtida kriser

Syftet med projektet är att undersöka hur småföretagare i Europa under Corona krisen hanterat statliga stödåtgärder och frågor som rör arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering och balans arbete-fritid. Projektet genomförs i samverkan med forskare vid NTNU i Norge och regionala näringslivsaktörer.

Projektledare

Stig Vinberg

Professor

+46 (0)10-1428530

Projektmedlemmar

Bodil Landstad

Professor|Professor

+46 (0)10-1427800

Åsa Tjulin

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428404

Mikael Nordenmark

Professor|Professor

+46 (0)10-1428515

Finansiärer

afa försäkring