Småföretag och Covid-19 – ledares lärdomar inför framtida kriser

Syftet med projektet är att undersöka hur småföretagare i Europa under Corona krisen hanterat statliga stödåtgärder och frågor som rör arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering och balans arbete-fritid. Projektet genomförs i samverkan med forskare vid NTNU i Norge och regionala näringslivsaktörer.

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2023-03-21