STORE - lagring av elektrisk energi

STORE - lagring av elektrisk energi

Samhället övergår från fossil energi till gröna alternativ. Som ett resultat ökar behovet av att lagra energi från till exempel solpaneler, vindkraft och elbilar. Projektet syftar till att utveckla storskalig produktion av nya lagringssystem för elektrisk energi till låga produktionskostnader.

Green Energy Solar cells and wind mills

Fakta

Projektperiod

200401-240331

Projektledare

Magnus Engholm

Seniorforskare|Senior Researcher

+46101428737

Projektmedlemmar

Sobhi Barg

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46101427991

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

+46101428915

Finansiärer

Logo