STORE - lagring av elektrisk energi

Samhället övergår från fossil energi till gröna alternativ. Som ett resultat ökar behovet av att lagra energi från till exempel solpaneler, vindkraft och elbilar. Projektet syftar till att utveckla storskalig produktion av nya lagringssystem för elektrisk energi till låga produktionskostnader.

Green Energy Solar cells and wind mills

Syftet med projektet är att besvara frågan:
Vilken kombination av material, bearbetning och kraftelektronik gör det möjligt för storskalig produktion, till låga produktionskostnader, av elektroder att användas i lagringssystem för elektrisk energi?

Tre projekt bidrar till att besvara denna grundläggande fråga:

  1. Projektet Material och bearbetning kommer att utveckla lämpliga basmaterial för lagringskomponenterna och för att göra lämpliga kompositer och avsättningsmetoder för lagringskomponenterna.

  2. Elektrodprojektet kommer att använda energimaterial och bearbetningsresultat och utveckla lämpliga elektroder och prototypceller för litiumjonbatterier och superkapacitatorer.

  3. Power-projektet kommer att utveckla lämplig kraftelektronik för balansering av cellerna så att batteripaket kan prototypas samt utveckla lämplig kraftelektronik mot slutapplikationer för transporter och grön energisektorer.

Var och en av projekten är också fristående och resultatet från projekten bidrar både till synergin såväl som till kortsiktiga resultat och produkter.

Fakta

Projektperiod

200401-240331

Projektledare

Magnus Engholm

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428737

Projektmedlemmar

Sobhi Barg

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1427991

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

010-1428915

Finansiärer

Logo