STORE ‑ lagring av elektrisk energi

Samhället övergår från fossil energi till gröna alternativ. Som ett resultat ökar behovet av att lagra energi från till exempel solpaneler, vindkraft och elbilar. Projektet syftar till att utveckla storskalig produktion av nya lagringssystem för elektrisk energi till låga produktionskostnader.

Green Energy Solar cells and wind mills

Finansiärer

KK-stiftelsen logotyp

Sidan uppdaterades 2024-03-05