STORE - lagring av elektrisk energi

Samhället övergår från fossil energi till gröna alternativ. Som ett resultat ökar behovet av att lagra energi från till exempel solpaneler, vindkraft och elbilar. Projektet syftar till att utveckla storskalig produktion av nya lagringssystem för elektrisk energi till låga produktionskostnader.

Green Energy Solar cells and wind mills

Fakta

Projektperiod

200401-240331

Projektledare

Magnus Engholm

Seniorforskare|Senior Researcher

+46 (0)10-1428737

Projektmedlemmar

Sobhi Barg

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46 (0)10-1427991

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

+46 (0)10-1428915

Nicklas Blomquist

Forskare|Researcher

+46 (0)10-1428086

Håkan Olin

Professor

+46 (0)10-1428855

Manisha Phadatare

Forskare|Researcher

+46 (0)10-1427885

Finansiärer

Logo