(S)VINN – en modell för förbättrad avfallshantering genom universal design

Forskningsutmaning är sammanfattningsvis att 1) undersöka människors uppfattningar kring vad som är avfall och hur avfallet hanteras, samt att 2) minska avfall i förebyggande syfte innan avfallet ens uppstår.

Enkelt illustrerad figur som slänger sopor i en soptunna
Mittlyftet 4 maj 2023

(S)VINN – en modell för förbättrad avfallshantering genom universal design

Presentation av projektets resultat den 4 maj 2023.

Finansiärer

Örnsköldsviks kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2023-06-01