Testbädd: Rulle-till-Rulle-bestrykning av grafenkompositer

För att kunna ta steget från forskning i laboratorieskala till demonstration av pilotproduktion och sedan vidare till produkt och produktutveckling, behövs en test-bädd för bestrykning av grafenkompositer med storskalig teknik.

FSCN laboratories

Fakta

Projektperiod

211101-231130

Institutioner/avdelningar

Forskargrupper

Projektledare

Nicklas Blomquist

Forskare|Researcher

+46 (0)10-1428086

Finansiärer

xx