Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera nya biomarkörer för hälsa och prestation bland elitlängdskidåkare.

Blodprov, stick i fingret, vid Nationellt vintersportcentrum.

Bakgrund

Framgångsrik idrottsprestation kräver en väl avvägd träningsbelastning och återhämtningsprocess för att stimulera metaboliska anpassningar som förbättrar idrottarens prestationsförmåga. Idrottare som har hög träningsbelastning kombinerat med bristande återhämtning riskerar att träningsmomenten blir missanpassade, vilket i slutändan kan äventyra deras idrottsprestation.

Longitudinell övervakning av biomarkörer i biologiska vätskor som blod och urin kan avslöja tidiga varningstecken för flera dysreglerade fysiologiska processer associerade med missanpassning. Emellertid har ingen biomarkör ännu ansetts ha potential att upptäcka tidiga tecken på överträning. Nuvarande rekommendationer lutar åt ett resurskrävande övervakningssätt, som innehåller flera biologiska, tränings- och livsstilsfaktorer.

Metabolomiska analytiska tekniker möjliggör detektion av hundratals till tusentals biologiskt aktiva små molekyler (metaboliter) i ett litet prov av biologiska vätska. Denna multivariata strategi erbjuder en omfattande metod för att identifiera metaboliter associerade med optimal eller suboptimal anpassning till träning.

Relativt få studier har använt metabolomik-tekniker för att undersöka svar på träning hos elitidrottare, delvis på grund av analysens tidskrävande och dyra karaktär, dels på grund av att provtagningsmetoder inte har validerats. Att utveckla en minimalt invasiv metod för multivariat analys av metaboliska biomarkörer skulle möjliggöra frekvent provtagning under träning i fält, vilket kan förbättra förståelsen för idrottarnas metaboliska respons på träning i idrottssituationer.

 

Projektets mål

I en pilotstudie, som genomfördes 2018, var målet att validera färska och torra blodprover (som tagits genom stick i fingret) för att analysera metabolomiska svar på träning i en deltagargrupp med aktiva amatörer.

I en uppföljningsstudie, genomförd 2019-20, har fingersticksblodprover samlats in från landslagets längdskidåkare under deras laboratoriebaserade fysiologiska tester vid Nationellt vintersportcentrum. När metaboliter har identifierats i proverna genom metabolomics är syftet att identifiera biomarkörer som är associerade med prestation och hälsa hos elitlängdskidåkare.

Projektledare

Helen Hanstock

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428124

Projektmedlemmar

Elin Chorell

Elin Chorell