Vårdnadsöverflyttningar av barn i familjehem

Vårdnadsöverflyttningar av barn i familjehem

Diskurser och dilemman i socialtjänstens utredningar. Ambitionen är att bidra med ett normkritiskt perspektiv och, genom detta, metodutveckling i socialtjänstens arbete med vårdnadsöverflyttningar.

Familj i motljus, kvinna och man som håller en dotter mellan sig.

Forskningsprojektet har två övergripande syften. Ett syfte är att undersöka vilka diskurser kring barns behov och föräldrars rätt som är vägledande i tingsrättens beslut om vårdnadsöverflyttningar.

Det andra syftet är att identifiera utmaningar, svårigheter och framgångsfaktorer i socialtjänstens arbete med vårdnadsöverflyttningar i ett antal kritiska fall.

Den första delstudien inkluderar en kartläggning och en kritisk diskursanalys av ett urval tingsrättsdomar (tot. 89 domar) från 2014–2016.

Den andra studien inkluderar fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare i kommuner där vårdnadsöverflyttningar tillämpats mer frekvent, samt en enkätstudie till unga vuxna som erfarit en vårdnadsöverflyttning. Enkätstudien undersöker de unga vuxnas tillgång till sociala relationer och socialt stöd.

Blomé, H. & Espvall, M. (forthcoming) Vårdnadsöverflyttningar vid familjehemsplaceringar. Diskursiva och sociala praktiker.

    

Fakta

Projektperiod

190601-221231

Projektledare

Majen Espvall

notitle|notitle

010-142 83 98

Projektmedlemmar

Helen Blomé

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 83 62