Turism på omtvistade platser | miun.se

Detta projekt fokuserar på turismens roll inom ramen för den konfliktfyllda Israel-Palestina-kontexten.

Turism på utsatta platser

Fakta

Projektperiod

150101-221231

Forskningscenter

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2022-11-21