Turism på omtvistade platser

Detta projekt fokuserar på turismens roll inom ramen för den konfliktfyllda Israel-Palestina-kontexten.

Turism på utsatta platser

Fakta

Projektperiod

150101-221231

Forskningscenter

Projektmedlemmar

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428620

Jack Shepherd

Doktorand|Doctoral Student

+46101428896