Detta projekt fokuserar på turismens roll inom ramen för den konfliktfyllda Israel-Palestina-kontexten.

Turism på utsatta platser

Turism beskrivs ofta som världens "fredsindustri", då turismsektorn har potential att föra samman människor på olika sätt. Samtidigt visar empiriska studier att turismen som fredssskapare är en komplex företeelse. För att undersöka denna fråga fokuserar detta projekt på turismens roll inom ramen för den konfliktfyllda Israel-Palestina-kontexten. Projektet undersöker fenomenet "turism" inom de palestinska territorierna Betlehem och Ramallah.

Publikationer inom projektet

Vetenskapliga artiklar, böcker och kapitel i böcker:

Fakta

Projektperiod

150101-221231

Forskningscenter

Projektmedlemmar

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Jack Shepherd

Doktorand|Doctoral Student

010-1428896