Utveckling och hantering av verksamhetsarkitektur i mindre kommuner

Utveckling och hantering av verksamhetsarkitektur i mindre kommuner

Syftet med projektet är att utforska förutsättningarna för ett kommunövergripande arbete inom området verksamhetsarkitektur i Härnösands och Timrå kommuner. Målet är att studien ska utgöra starten på kommunernas arbete med en implementering av en verksamhetsarkitektursfunktion.

Medarbetare, möte

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Timrå Kommun 16x9