Våld i Vardagen: Att förstå och förhindra våldsutsatthet och våldspraktiker bland unga

Forskning har visat att ungdomar utsätts för våld i en rad olika miljöer i sin vardag, såsom i hemmet, i skolan, offentligt och online. I detta projekt kommer ungdomars utsatthet för våld därför att undersökas i alla dessa delar av deras vardag för att förstå hur våld upplevs av unga.

Siluetten av en tonåring som sitter lutad mot väggen i en gångtunnel och ser nedstämd ut.

Projektledare

Finansiärer

Forte Logo.jpg

Sidan uppdaterades 2023-06-26