Vindkraft och upplevelsevärden i naturområden

Detta projekt behandlar frågor om acceptans och människors attityder, vindkraftens påverkan på landskapet och naturområdens attraktionskraft. Forskarna kommer bland annat att undersöka hur kunskapen om upplevelsevärden kan användas i samband med tillståndsprocesser för vindkraft.

Vindkraftspark i fjällmiljö
Foto: Ole Rönning Kristiansson

En forskningsfråga i projektet är hur befintliga turistverksamheter kan anpassas och nya utvecklas i besöksmål där vindkraften är etablerad. Forskarna kommer att genomföra djupintervjuer och enkäter samt ta fram ett bedömningsverktyg för upplevelsevärden.

Projektet utvecklas i nära samarbete med lokala och regionala aktörer, samt turistnäring och vindkraftsbransch. Resultatet förväntas kunna utgöra beslutsunderlag som myndigheter, företag och politiker på nationell och kommunal nivå har att ta ställning till i samband med tillstyrkans- och tillståndsprocesser för vindkraft.

Projektet genomförs inom ramen för programmet Vindval etapp 4. Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Fakta

Projektperiod

210601-231231

Forskningscenter

Projektledare

Tatiana Chekalina

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-1428954

Solene Prince

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428234

Projektmedlemmar

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428075

Finansiärer

Energimyndigheten