Virtual Reality som förlossningsförberedelse?

Många gravida upplever någon grad av rädsla och oro inför att föda barn. Vi vill ta vara på förlossningsräddas och vårdpersonals tankar kring att använda Virual Reality (VR) som förlossningsförberedelse.

Young pregnant woman using virtual reality goggle, sitting on bed at home.

Projektledare

Projektmedlemmar

Elin Ternström

Elin Ternström

leg. barnmorska

Högskolan i Dalarna

Sidan uppdaterades 2023-03-29