WELDVISI – Visualisering av svetsprocessen för kognitivt stöd

Projektets mål är att skapa en prototyp av ett nytt sensorbaserat hjälpsystem med kognitiv feedback till operatören i realtid. Fysiska data ska registreras via sensorer i ett handhållet verktyg och sändas digitalt till ett lokalt eller molnbaserat dokumentations- och kvalitetsanalyssystem.

Illustration av en person som står och svetsar.

Finansiärer

Logo RISE Ressearch Institutes of Sweden

Sidan uppdaterades 2024-03-05