Timrå

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Målet är att på lång sikt är att ett eller flera områden med nationellt och internationellt erkännande för ökad attraktivitet för Timrå kommun och Mittuniversitetet. Forskningsområden vid Mittuniversitetet utvecklas i samspel med utveckling av Timrå kommuns verksamheter.

För avtalsperioden, som löper under 2018-2021, prioriteras följande områden:

  • Verksamhetsutveckling genom digitalisering
  • E-arkiv: öppen data och integration till verksamhetssystem,
  • E-tjänster: nytta som prioriteringsgrund,
  • Optimering av samspel samhälle och näringsliv,
  • Välskött skola: utvärdering av insatser för resultat samt kunskapsspridning,
  • Bostäder och integration: från institution till egen bostad,
  • Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning.

Här kan du ta del av de forskningsprojekt som utgör samarbetet, pågående och avslutade

 

Mallar för ansökan och redovisning

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Timrå kommun

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en slutrapport för förstudie inom samverkansavtalet med Timrå kommun

Mall för slutrapport

Här kan du hämta Powerpointmallen för att presentation av resultat inom din förstudie inom samverkansavtalet 

Powerpointmall för presentation

 

Kontakt

Mittuniversitetet

Tommy Ytterström, projektledare
E-post tommy.ytterstrom@proandpro.se
Telefon 070-673 72 00

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Peter Öhman, vice dekan för humanvetenskapliga fakulteten (HUV)
E-post peter.ohman@miun.se
Telefon 010-142 86 77

Timrå kommun

Andreaz Strömgren, kommunchef
E-post: andreaz.stromgren@timra.se
Telefon: 070-55 06 770

Monica Ljungmark Åfeldt, verksamhetsutvecklare
E-post: monica.ljungmark-afeldt@timra.se
Telefon 072-526 13 85

Pågående projekt

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...