Inom naturvetenskap och hållbar utveckling samarbetar institutionerna Ekoteknik och hållbart byggande, Naturvetenskap och Kemiteknik med forskning och utbildning.

Kontakt

Dan Bylund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428909

Erik Hedenström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428729

Nils Nilsson

Prefekt |Head of Department

+46 (0)10-1428151