Naturvetenskap och hållbar utveckling

Inom naturvetenskap och hållbar utveckling samarbetar institutionerna Ekoteknik och hållbart byggande, Naturvetenskap och Kemiteknik med forskning och utbildning.

Vi bedriver forskning inom bland annat fysik, kemi, ekoteknik, hållbart byggande och miljöteknik.

Kontakt

Dan Bylund

Professor|Professor

010-142 89 09

Erik Hedenström

Professor|Professor

010-142 87 29

Nils Nilsson

Prefekt |Head of Department

010-142 81 51