Större forskningssatsningar

Spara favorit 23 mar mars 2018
Fältstudie i Klövsjö

På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper och forskningsprojekt i en mångfald av ämnen.

Det finns forskargrupper och projekt inom ett flertal ämnen som t.ex. samhällsvetenskap, turism, genusvetenskap och teknik, allt i från demokratifrågor, sensorbaserade tjänster och digitaltryck till digital informationsförvaltning och organisationers kommunikation.

EU-finansierade forskningsprojekt

Här visas huvuddelen av de projekt som finansieras av Europeiska unionen, främst regionala fonden samt Interreg.

Forskare

Forskargrupper och projekt

På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper och forskningsprojekt i en mångfald av ämnen.

Härnösand panorama

Samverkan med Härnösands kommun

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt 14 miljoner kronor under perioden fram till år 2020.

Sundsvalls kommun

Samverkan med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitet har ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Timrå

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Östersunds kommun logotyp

Samverkan med Östersunds kommun

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samarbete för gemensam utveckling och tillväxt. Avtalet omfattar totalt 48 miljoner kronor under perioden 2015-2018 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar.

Stora ytor RFID Xiaotian Li STC

Transformative Technologies

Mittuniversitetets forskningscentrum STC och FSCN driver sedan några år tillbaka forskningsmiljön Transformative Technologies. Vårt mål är att denna forskningsmiljö ska kombinera industriella styrkor från regionen med den dynamiska kraft som universitetets forskning och utbildning utgör. KK-stiftelsen stöder forskningsmiljön genom sitt 10-åriga KK-miljöprogram sedan 2011.