På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper och forskningsprojekt i en mångfald av ämnen.

Mätstation_Klövsjö_5.jpg

Det finns forskargrupper och projekt inom ett flertal ämnen som t.ex. samhällsvetenskap, turism, genusvetenskap och teknik, allt i från demokratifrågor, sensorbaserade tjänster och digitaltryck till digital informationsförvaltning och organisationers kommunikation.

Forskningsprojekt

På Mittuniversitetet finns en rad olika forskningsprojekt i en mångfald av ämnen.

Forskargrupper

På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper i en mångfald av ämnen.

Samverkan med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra...

Samverkan med Härnösands kommun

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt ...

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi...

Samverkan med Östersunds kommun

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig...

Transformative Technologies

Mittuniversitetets forskningscentrum STC och FSCN driver sedan snart tio år forskningsmiljön Transformative Technologies.

Kontakt

Anders Mossing

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 88 29