Hållbart samhällsbyggande: från mellersta Norrland till Europas glesa bygder

Spara favorit

Det övergripande målet med projektet Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder är att medverka till förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektorn.

Läs mer

Projektledare: Peter Öhman
Tidsperiod: 2016 03 10 – 2019 06 30
Medel: 5,87 mkr