IFUS – Innovation oriented research and education within sensor technology

Spara favorit

I detta projekt kommer riktade åtgärder att ske i syfte att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation bland små och medelstora företag (SMF) i Mittnorden. Åtgärderna fokuseras till att stärka en utvald grupp av små och medelstora företag med god potential för innovation men som har begränsad förmåga att självständigt kunna utföra nödvändig forskning och teknisk utveckling inom sensorteknik.

Projektledare: Magnus Engholm
Tidsperiod: 2015-05-01 - 2018-04-30
Medel:  746 354 €


Läs mer om IFUS