ISERV - information for the development of e-services

Spara favorit

Projektet är en bred satsning på digitalisering av tjänster. Projektet kommer att kunna utveckla förutsättningar för att tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sektor samtidigt som man kommer att kunna standardisera information och garantera kvaliteten på informationen.

Projektets syfte är att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster som innebär att organisationerna står starkare och kan arbeta effektivare mot kunder och medborgare.

Läs mer

Projektledare: Göran Samuelsson
Tidsperiod:
Medel: 4, 9 mkr