KM2 Innovativ Grön Energi

Spara favorit

KM2 - Innovativ Grön Energi – målet i KM2 är att ta fram innovationer inom grön energi, utvinning, lagring och användning. Tillämpningarna innefattar superkondensatorer, batterier, solceller på papper, nya typer av vindgeneratorer och termoelektriska generatorer. Det finns goda möjligheter för regionens företag att utveckla nya produkter för nya ändamål genom att kombinera material med pappersindustrins produktionsprocesser. Pappersindustrin har produktionskapacitet och kompetens för snabb och kostnadseffektiv framställning av stora ytor från förnyelsebar och återvinningsbar råvara.

Projektledare: Håkan Olin, professor
Tidsperiod: 2016-02-01 - 2019-06-30
Medel: 17 900 000 kr

Läs mer om Km2