Kunskapsdestinationen II - ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020

Spara favorit

Destination Halland 2020 har som övergripande syfte att skapa långsiktigt hållbara verktyg och modeller för samverkan inom besöksnäringen. Detta projekt ska ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov. Det handlar om att i samarbete med företag och destinationer utgå ifrån behov av kunskap som kan stärka deras konkurrenskraft.

Läs mer

Projektledare: Maria Lexhagen
Tidsperiod:
Medel:     kr