SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle

Spara favorit

Teknikutvecklingen ställer nya krav på regionens företag men ger också en unik möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster och öka konkurrenskraften på en internationell nivå. I forskningsprojektet SMART är syftet att öka medvetenheten och kunskapen om smarta system och tjänster så att regionens små och stora företag kan dra nytta av denna nya marknad. Projektet inriktar sig på smarta system inom tre fokusområden som är utformade tillsammans med och utifrån behoven från regionens företag och organisationer:

  • Effektiv produktion - Trådlösa sensorer för kontroll av industriprocesser samt fjärrövervakning av maskiner i industrin.
  • Smarta samhällen - Övervaka stadsmiljöer och byggnader för en bättre levnadsmiljö samt smarta lösningar för ökad tillgänglighet och kvalitet för rörelseförhindrade.
  • Övervakning av stora områden - Övervakning med fokus på säkerhet vid vindkraftverk och flygplatser.

Läs mer om SMART

Projektledare: Prof. Mattias O'Nils
Tidsperiod: 2016-09-01 - 2019-12-31
Medel: 62 892 005 SEK varav 29 625 0001 SEK i EU-medel