TransAlgae

Spara favorit

Projektets huvudsakliga mål är att implementera innovativa lösningar för produktion av biomassa från avfallsströmmar i industriell skala genom att använda mikro- och makroalger. Projektet syftar till att skapa ett nätverk av berörda aktörer inom algindustrin i Botnia-Atlantica-regionen. Målgruppen är medelstora och små företag såsom avloppsvattenreningsverk, biogasproducenter, mejerier, kraftverk samt massa- och pappersindustrin.

Projektets mål är:

  • Lösningar för produktion av biomassa ur mikro- och makroalger som en källa för bioenergi och för produkter med högt mervärde i industriell skala.
  • Demonstration av nyttor för miljö och klimat genom algproduktion eftersom alger renar och återanvänder näringsämnen ur avloppsvatten och rökgaser samt utgör biomassa för värdefulla produkter och biobränslen.

Forskningen innebär ett samarbete med SLU som leder projektet.

Läs mer

Mittuniversitetets kontaktperson: Wennan Zhang, Associate Professor