CEDIF - Centrum för digital informationsförvaltning

Centrum för digital informationsförvaltning skall fungera som en vetenskaplig resurs för hantering och förvaltning av verksamhetsinformation.

CEDIFMapparOrange702.jpg

Centret skall stå för en forskning som är nyskapande och av vetenskaplig excellens i nära samverkan med det omgivande samhället.

Centret skall vara en efterfrågad internationell aktör med förmåga att analysera och omvandla internationella föredömen och standarder till nationell nytta som är väl integrerad i en svensk tradition.