Vår forskning bedrivs både i egna initierade projekt, i samverkan med andra institutioner och grupperingar både nationellt och internationellt.  För publiceringar i anslutning till olika projekt se respektive projektsida.

De pågående projekt är: 

Trafikverket - En effektiv digital informationshantering

Trafikverket och CEDIF bedriver tillsammans under 2015-2016 ett projekt som studerar de stora utmaningar som uppstår i samband med att man fogar ihop den digitala informationshanteringen med den fysiska infrastrukturen på ett effektivt och tillförlitligt sätt. 

GOINFO – God Informationsförvaltning -

har beviljats drygt  3 miljoner kronor och och har arbetat under åren (2013-2015)och skriver just nu på sin slutrapport. Projektet har arbetat med att ta fram metoder och verktyg för god informationsförvaltning inom olika former av verksamheter och dess olika informationsfaser. Projektet har också samverka med övriga initiativ regionalt och nationellt inte minst Riksarkivets e-ARD projekt. 

Spif - Strategisk plattform för digital informationsförvaltning.

CEDIF har beviljats resurser från Mittuniversitetet, Länsstyrelsen Härnösand och Tillväxtverket till en förstudie som avser att ta fram en övergripande strategisk plan för region med fokus på god informationsförvaltning. Projekt avslutas under våren 2015. 

 Mer information om övriga avslutade projekt eller aktiviteter.