Genom att följa länkarna nedan hittar du information om CEDIF:s avslutade projekt och aktiviteter. Årtalen syftar till det år projektet eller aktiviteten avslutades.

2008 – Framtidens arkiv

Forskningen i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet har de senaste två åren fokuserat på skapandet av digitala dokument, dokumentanvändning och informationssökningsprocesser i olik...

2009 – Bygga Villa

Mittuniversitetet var en aktiv partner i ett av de första större projekt där man försökt ta tillvara den nya teknikens möjligheter att skapa e-tjänster som integrerade offentliga myndigheter och...

2009 – Elektronisk dokumenthantering

Syftet med detta projekt är att med en explorativ ansats kartlägga problem kring bevarande, tillgänglighet, sökbarhet av elektronisk information och elektroniska dokument i ett stort järnvägsinfras...

EnArk

EnArk är ett tvåårigt forsknings- och utvecklingsprojekt ska bidra till en mer långsiktig och ändamålsenlig digital arkivering hos företag och föreningar i Västernorrland.

GOINFO

Projektet GOINFO, God Informationsförvaltning, beviljades drygt 3 miljoner kronor för att under åren 2013-2014 (avslut skedde efter en utökad tidsperiod dock först sommaren 2015) arbeta med att ta...

Projektet CEDIF

Centrum för Digital Informationsförvaltning var ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt inom mål 2 som bedrevs vid Mittuniversitetet i samarbete med Sundsvalls kommun och Härnösands kommun....

SPif

SPif (Strategisk plattform för digital informationsförvaltning). CEDIF har i samverkan med Mittuniversitetet, länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket (EU Regionala fond) erhållit resurser f...