Mittuniversitetet var en aktiv partner i ett av de första större projekt där man försökt ta tillvara den nya teknikens möjligheter att skapa e-tjänster som integrerade offentliga myndigheter och privat näringsliv i syfte att skapa största möjliga nytta för medborgare, myndigheter och näringsliv. Projektet startade hösten 2005 och avlutades tre år senare 2008. Redan i februari 2008 övergick projektets portal till drivas i privat regi, http://www.mittbygge.se/

Projektet, som fick namnet Bygga Villa (Home Building Guide), var ett projekt som syftade till skapa  en e-tjänst som hjälper till i processen från planering, till byggande, till boende i ditt nya hem. Problemet är att byggfrågor är komplicerade och tidskrävande. De olika typer av verksamhetssystem som är inblandade i processen kan inte kommunicera med varandra. Det innebär att information måste överlämnas vid ett flertal tillfällen och det blir svårt att följa processen.

Projektet bestod av tre stora delar där Mittuniversitetet deltog i forskningsdelen med två studier som fokuserade på frågan hur man hanterar och bevarar information som skapas i digital form i en komplex och integrerad e-tjänst.

Delar av den dokumentation som vår del i projektet avsatte hittar du nedan:

E-tjänstens  framtida historia

Processer, dokumentflöden, metadata och arkivering (Slutrapport 2008)

Artiklar: Öberg, L-M. (2006). Needed components to reconstruct processes. Paper presented at the Archiving 2006, May 23-26, Ottawa, Canada.

Göran Samuelsson (2007) : Long-term preservation of complex and integrated e-services 

Paper presented at the E-gov 2007, Regensburg, German.

Presentationer: GIT 2006, Kartdagarna 2007, E-gov Regensburg 2007

Bok: Stora delar av avsnittet "E-tjänstens framtida historia - informationsbevarande, ett bortglömt ansvarsområde" i boken "Förvaltning och medborgarskap i förändring"  bygger på resultat från Bygga Villa projektet.