Projektets organisation

Projektgruppen består av två seniora forskare på deltid och två doktorander på heltid. Till projektet är knutet en referensgrupp bestående av företrädare för de myndigheter och företag som ingår i undersökningen, företrädare för arkivsektorn på regional och nationell nivå, samt vid behov företrädare för andra kompetensområden av relevans för projektet. Vidare består Projektorganisationen av ett vetenskapligt råd med representanter från olika discipliner.

 

Projektledare
Universitetslektor Patrik Wallin, patrik.wallin@miun.se

 

Forskare
Universitetslektor Patrik Wallin, patrik.wallin@miun.se
Docent Viveca Asproth, viveca.asproth@miun.se

 

Doktorander
Lena-Maria Öberg, lena-maria.oberg@miun.se
Erik Borglund, erik.borglund@miun.se

 

Vetenskapligt råd
Professor Lars Höglund, Bibliotekshögskolan i Borås
Professor Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholms universitet
Professor Bo Sundgren, Mittuniversitetet

 

Referensgrupp
Representanter från myndigheter och företag i Mittuniversitetsregionen