Projektet GOINFO, God Informationsförvaltning, beviljades drygt 3 miljoner kronor för att under åren 2013-2014 (avslut skedde efter en utökad tidsperiod dock först sommaren 2015) arbeta med att ta fram metoder och verktyg för god informationsförvaltning. Projektet finansierades via medel från Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland samt Mittuniversitetet.

Projektet syftade till att skapa förutsättningar för kommuner och andra verksamheter att förbättra sin informationshantering. Projektet  samverkade även med övriga initiativ regionalt och nationellt, inte minst Riksarkivets e-ARD projekt. Under våren 2013 kom projektmedarbetare att rekryteras och under stora delar av projekttiden har bemanningen bestått av:

Göran Samuelsson, Arkiv- och Informationsvetenskap Miun, projektledare

Karen Anderson, Arkiv- och Informationsvetenskap Miun, forskningsledare

Stefan Berggren, Härnösands kommun, kommunarkivarie

Annalena Olsson, Riksarkivet Härnösand, sektionschef

Maria Kallberg, Arkiv- och Informationsvetenskap Miun, doktorand

Ann-Sofie Klareld, Arkiv- och Informationsvetenskap Miun, doktorand

Projektövergripande   (inloggning till projektdokumentation)

 Övergripande projektbeskrivning

Projektet har bedrivits i ett antal delprojekt vars dokumentation kan följas nedan:

Delprojekt:

1Strategi för god informationsförvaltning

2. Verksamhetsutveckling av centraliserad diariefunktion

3. Digitalt bevarande av löneinformation

4. Mandat för Informationsförvaltning

5. Arkivering av geodata

 Projektet har hittills bidragit till följande akademiska avhandlingar:

Maria Kallberg "The Emperor’s New Clothes –Recordkeeping in a New Context" , december 2013

Ann-Sofie Klareld "Adapting Official Archives Management to the Context of E-Government", juni 2015

Projektet har levererat sin slutrapport till länsstyrelsen samt också publicerat en rapport/bok som bygger på projektets arbete -  rapportserien för Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet Projektet God Informationsförvaltning. Göran Samuelsson (eds.)