GoInfo Presentationer och aktiviteter

Evenemang/Aktivitet

Plats - Datum -Område

 • Möte Myndighetsnätverket och GoInfoHärnösand, Villa Nybo14 feb 2013Delproj. 4
 • Träff med Löneansvariga Hsands kommunHärnösand28 jan 2013Delproj. 2
 • Euro SDR Gävle17-18 jan 2013Delproj. 5 - Geodata
 • Projektgruppsmöte 1Hangout14 jan 2013Adm
 • KartdagarnaJönköping19 mars 2013Delproj. 5
 • Träff med personal, kommunreceptionen/centraldiariet, Härnösands kommunHärnösand 22 mars 2013Delproj. 3
 • Presentation för norska ArkivrådetOslo12 april 2013Samtliga
 • Workshop med personal, kommunreceptionen/centraldiariet, Härnösands kommunHärnösand, Villa Nybo12 april 2013Delproj. 3
 • Träff med Landstinget VästernorrlandHärnösand 22 april 2013 Samtliga
 • Workshop med Myndighetsnätverket Västernorrland - e-arkivlösningarHärnösand, Villa Nybo6 maj 2013Delproj. 4
 • CEDIF InfoHärnösand22 maj 2013SamtligaTräff (avslutning av vårens aktiviteter) med personal, kommunreceptionen/ centraldiariet, Härnösands kommunHärnösand 14 juni 2013 Delproj. 3
 • Möte med Myndighetsnätverket Västernorrland medverkande för övrigt Olov Rydberg, administrativ chef på Statens servicecenter samt Håkan Svensson, arkivarie från Uppsala universitetHärnösand, Villa Nybo27 augusti 2013Delproj. 4
 • Sundsvall V.42 - Sveriges äldsta IT-konferens. GoInfo arrangerar tillsammans med Riksarkivet och e-delegationen en dag under temat Digital informationsförvaltning. Till programmet Sundsvall15 oktober Samtliga
 • GoInfo deltar i Danska Riksarkivets årliga event för de som är intresserade av god informationsförvaltning. Till programmet. Köpenhamn  6. november 2013 Samtliga
 • Möte med Hsands IT-ledning - informations förvaltnings strategiHärnösand, Villa Nybo8. novemberDelproj. 1
 • Everything happens somewhere: Archives & Geo-Info. GoInfo-CEDIF presenterar läget inom geodata arkivering i Norden Bryssel25 november 2013 Delproj. 5
 • Online föreläsning för det Polska Arkivsamfundet Toruń 5. december 2013 Samtliga/Lab
 • GoInfo och Myndighetsnätverket, gemensam Workshop kring frågeställningar om e-arkivSundsvall 6. december 2013 Delproj. 4
 • Workshop strategi informationsförvaltning Hsand kommunHärnösand11. december 2013 Delproj. 1
 • ProjektgruppsmöteAdobe Connect27 januari 2014Samtliga
 • GoInfo och Myndighetsnätverket, gemensamt möte för vidare diskussion och planering utifrån Workshop i december kring frågeställningar om e-arkiv.Härnösand29 januari 2014Delproj. 4
 • Möte med eARD:s projektledareLund7 februari 2014Delproj. 4Projektgruppsmöte Härnösand 3 mars 2014Samtliga
 • Seminarium kring design och datainsamling Härnösand27 mars 2014Delproj. 4
 • ProjektgruppsmöteHärnösand & Adobe Connect7 april 2014Samtliga
 • Möte med R2B Software ABHärnösand7 april 2014Delproj. 2
 • Möte GoInfo och MyndighetsnätverketAdobe Connect9 april 2014Delproj. 4
 • ProjektgruppsmöteAdobe Connect14 april 2014Samtliga
 •  Möte med Myndighetsnätverkets samordningsgruppSundsvall14 april 2014Delproj. 4
 • ProjektgruppsmöteAdobe Connect28 april 2014SamtligaRegistrator 2014Stockholm 6 maj 2014 Delproj. 3
 • Inom ramen för InterPARES Trust (ITrust) anordnar Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) ett symposium på Kungliga biblioteket i Stockholm den 14 maj i samarbete med Stockholms stadsarkiv och Riksarkivet. Till programmetKungliga Biblioteket Stockholm14 maj 2014 Samtliga
 • FALK-konferens Jönköping21 maj 2014-Archival Education and Research Institute, AERIPittsburgh14-18 juli 2014 Delproj. 4
 • Projektet deltog i ABM-programmet i Lund den 15 september. Lund15 sep 2014 
 • Projektet deltog i kurs i Aalborg. Aalborg11-12 nov 2014 
 • Projektet och myndighetsnätverket hade ett studiebesök och genomgång av Försäkringskassans e-arkivlösning.   Sundsvall21 nov 2014