Forskning - Modeller

Projektet syftar till att utveckla modeller för effektiv och långsiktig förvaltning av information inom framför allt offentlig sektor men även privat näringsliv. Två doktorander är anställda för denna forskning och utveckling.