Nedan redovisade rapporter är utförda inom projektets CEDIF:s forskningsområde "Documentation".

Den första rapporten är utförd på beställning: "Utvärdering av ett kommunalt omorganisationsprojekt - centraliserad diariefunktion samordnad med kommunreception". För mer information om innehållet, vänligen kontakta författaren.

Kallberg, M. (2012). Utvärdering av ett kommunalt omorganisationsprojekt - centraliserad diariefunktion samordnad med kommunreception