Vi står nu inför en ny tidsperiod där allt fler informationsflöden kommer fortsätta att vara digitala. Verksamheter, antingen de är privata eller offentliga, måste tänka och handla på ett proaktivt sätt så att de digitala arkiven och dess information förblir trovärdiga i evinnerlig tid. 

 

Systemen kommer att kräva både finansiell uthållighet, teknisk sakkompetens och strukturerade administrativa rutiner. I den här studien gör vi en sammanställning av några av de aktörer som påbörjat detta arbete.  

 

Vi har de senaste åren undanröjt alltfler av de hinder som stoppat de digitala informationsflöden från att också förbli digitala i det slutliga bevarande skeendet. Många av ärende- och dokumenthanteringsflödena har skrivits ut på papper i samband med arkivläggningen, databaser har dynamiskt och successivt uppdaterats utan hänsyn till de långsiktiga bevarande kraven.


Arbetet med att se till så att de digitala arkiven motsvarar de nya kraven har nu tagit fart på många håll och de första e-arkiven (system för bevarande eller långsiktig informationsförsörjning som Riksarkivet väljer att kalla dem), har börjat byggas på olika håll i landet.

 

 

Sammanställning av aktörer »