När det gäller rubriken "Funktioner i lösningen" så refererar det till punkterna enligt nedan:e-arkiveringsprocessen (OAIS) är densamma oavsett informationstyp och har följande steg: 1. Gallringsutredning/informationsvärdering 2. Framtagning av informationsmodell och inleveransspec 3. Utveckling av exportprogram, valideringsprogram, lagring, presentation och lämpliga anslutningar till behörighetssystem, andra system inleveransprocessen består av. 4. Export ur källsystem 5. Validering, kontroll av innehåll i inleveranspaket 6. Lagring i e-arkiv 7. Utsökning och 8. Presentation (via stylesheet) inkl. funktion för utskrifter/e-post 9. Admin: behörigheter, importer, loggar CHAR(13) + CHAR(10)

Aktör   Bakgrund

Funktioner i lösningen

(hänvisar till siffrorna före e-arkiveringsprocessen ovan)

Teknisk lösning   Status Referenser (ev kontaktperson)

Försäkringskassan


 

       
 Lantmäteriet  
     

  SLL

e-arkivprojekt

Karolinska i Solna slogs ihop med Huddinge »

1-9* 

Blandad, Documentum och Windows/JAHIA m m

Webb-lösning

Används mycket flitigt i vården »

 


 Skatteverket

 

 

 

 
       
 R7

Sju landsting skulle köra »

1-9*

motsvarar alla riktlinjer

Windows/ JAHIA m m

Webb-lösning

 
Återanvänt kunskap från SLL »   
 Transportstyrelsen Sammanslagning av fyra myndigheter »  1-9* motsvarar alla riktlinjer

Windows/ JAHIA m m

Webb-lösning, kopplat till AD för behörighets-hantering

 
Lösningen bygger på R7-ramverket » 
 RA Regeringens uppdrag på nationellt e-arkiv och e-diarium  

Har inte koll på status

 
   
Migrationsverket Nytt system utvecklas för den centrala funktionen, inklusive e-tjänster

Under upphandling

Kravställt enligt ovan

 
Under upphandling

Kravställt enligt ovan

 

Katalin Sztojka

 
 Landstinget i Jönköping

Beslut om e-arkivering klart »

  Diskussion om tjänst alt eget (se R7)

Första mötet nästa vecka

 
 
 Livsmedelsverket

Efter en presentation på intiativ av arkivarien »

     Oklar
 Trafikverket

Projekt pågår »

   

ÄHS framförallt

 

 

 
 Några kommuner

Arbete pågår »

 
   

Många olika verksamheter, delvis även medicinska uppgifter. Återanvändningsbarheten borde bli mycket stor

 
 
Universitet och högskolor Arbete pågår i Uppsala, KTH, mfl.     

Har ingen koll på status. Har viss kontakt med KTH

 

 

 SiS

Har upphandlat lösning för något år sedan, har bara varit där och presenterat R7.  

   

 

Har ingen koll på status

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(hänvisar till siffrorna för e-arkiverings-processen ovan)

 

 


 

 

Karolinska i Solna slogs ihop med Huddinge och därmed skulle även journalsystemen ensas. Det betydde att ca 17 klinikjournaler skulle antingen migreras in i det nya systemet, eller e-arkivera det gamla och ansluta e-arkivet till det nya. Då man valde ett journalsystem

som uteslöt migrering blev vägen till bevarande och tillgängliggörande via e-arkivet.

Det var ett politiskt beslut. Tillbaka »

 

 


 

 

 • Används mycket flitigt (4-5000 användare i veckan) i vården inklusive anslutning
  till lagring av inskannade dokument (KoVis), är ansluten via det gemensamma journalsystemet
 • Inleveranser från nerlagda vårdcentraler, andra enheter pågår/planeras
 • LA har stor inleveransverksamhet från många av landstingets olika verksamheter,
  har också profilerat e-arkivet lite åt det kommersiella hållet

Samarbete med Region Skåne om samma lösning. Tillbaka »

 

 


 

 

Sju landsting skulle köra ett första gemensamt projekt på initiativ av landstingsarkiven.

Återigen ett viktigt politiskt beslut, samarbete inför regionbildningar? Tillbaka »

 

 


 

 

 • Återanvänt kunskap från SLL
 • Vidareutvecklat funktionaliteten för några informationstyper som diarier
  och ekonomisystem, vidareutvecklat även journaldelen (byggde på SLLs lösning)
 • Efter mycket om och men (politiska och ekonomiska diskussioner mellan landstingen) är
  lösningen driftsatt och inleveranser i första hand av journalsystem är på gång,
  även anslutningar via olika funktionsportaler (ex portal för vårdcentraler, m m)
 • Inleveranser från nerlagda vårdcentraler, andra enheter pågår/planeras
 • Inleverans av ekonomisystem klart, avstämt mot och använts från två system
 • Inleverans från ett diariesystem klart, avstämt och förberett för övriga ÄHS också
 • Inleverans efter nerläggning (flyttning) av verksamheter

Viktigt att förvaltningen planeras och får mandat. FL (förvaltningsledare) är utsedd.

Samarbete med SLL och Region Skåne om samma lösning. Tillbaka »

 

 


 

 

Sammanslagning av fyra myndigheter till en samt lagkrav på att myndigheter

ska kunna presentera offentliga handlingar på begäran är anledningen till

e-arkiveringsprojektet, förutom att sammanslagningen gjorde att det bara behövs ett

gemensamt av respektive diariesystem m fl och det gamla materialet skulle bevaras

på ett lämpligt sätt utifrån RAs författningar. Förutom att det är effektiviseringskrav

på hela myndigheten och då ska gamla och avställda system tas ur drift. Tillbaka »

 

 


 

 

1-9*

motsvarar alla riktlinjer

funktion finns (PoC ännu så länge) även för att enkelt kunna arkivera dokument

i mapp-strukturer genom att halvmanuellt skapa leveranspaket efter

komplettering med metadata. Tillbaka »

 

 


 

 

Lösningen bygger på R7-ramverket, vidareutvecklat angående ÄHS och

generellt sökgränssnitt 3 piloter finns diarier/ÄHS

Pilot 1: uttag ur ett diarium som ska färdigexporteras under 2012,

Pilot 2: avslutat system (pilot 2)

Pilot 3: deluttag från ett operativt system

 

Få användare ännu så länge, planerat (och beslutat) att bygga funktion

för export och gallring ur e-arkivet. Koppling till arkivförteckning planerad.

Inleverans från ett verksamhetssystem våren 2012 är påbörjat.

 

Planering för inleveranser under 2013 påbörjas till våren.

 

Viktigt att förvaltningen planeras och får mandat. FL (förvaltningsledare) är utsedd.

Tillbaka »

 

 


 

 

Beslut om e-arkivering klart, även om att ett projekt ska startas. Skriver direktiv

och beräknar att starta projekt under våren 2012. Förstudie är klar, ska kompletteras.

Hänvisas till 3 § i arkivlagen bl a. Tillbaka »

 

 


 

 

 Dessa myndigheter har beslutat om

samarbete kring e-arkivering. Ska troligen bygga på R7-lösningen. Tillbaka »

 

 

 


 

 

 

Projekt pågår, avstämning och eventuellt samarbete planeras med TS

(framförallt uttagsrutin från W3D3) Tillbaka »

 

 

 


 

 

 

Arbete har pågått via Sambruk (två delrapports tillfällen) och även SKL har nu påbörjat eget projekt för att ta fram krav för ett e-arkiv. Ett flertal kommuner har påbörjat arbetet (Stockholms stad, Västerås  ...... Tillbaka »