Molnlösning

Spara favorit 11 aug augusti 2016

Under den här avdelning så tittar vi på lösningar som olika kommersiella aktörer har tagit fram ibland är det integrerade arkivlösningar som är sammanfogade tillsammans företagens ärende- och dokumenthanteringssystem

Den lösning som vi har implementerat först är Ida Infronts IIpax lösning där både ärende- och arkivdel har installerats hos leverantören och där också användarna av system loggar in.