Under den här avdelning så tittar vi på lösningar som olika kommersiella aktörer har tagit fram ibland är det integrerade arkivlösningar som är sammanfogade tillsammans företagens ärende- och dokumenthanteringssystem

Den lösning som vi har implementerat först är Ida Infronts IIpax lösning där både ärende- och arkivdel har installerats hos leverantören och där också användarna av system loggar in.