Under den här rubriken kommer vi lägga olika typer programvaror som klassas som open source. Ibland lägger vi de på en egen server vilket kommer innebära en hel del arbete  både med implementeringen av programmen men också med underhåll och användarhantering. En del av dessa programvaror finns redan idag för nedladdning på egen dator vilket gör att du i många fall kan testa dem på egen hand. Ett sådant upplägg är den programsvit som det Australienska Riksarkivet har tagit fram och hjälper dig vid överföring av verksamhetsinformation till ett bevarande system.

 

Du hittar programmen för nedladdning under rubriken Digital Preservation Software Platform. I det  den här upplägget som släpptes i maj 7, 2010 hittar du program och källkod som är fri och öppen och som utvecklats av Riksarkivet i Australien . Syfte är att tillhandahålla program som stöder det digitalt bevarande. Mer i detalj består paketet av:

  • Xena - Xena står för  XML Electronic Normalising for Archives. Xena konverterar digitala filer till öppna standardiserade filformat.

  • Digital Preservation Recorder (DPR) -  DPR hanterar stora mängder av digitala filer via ett automatiserat arbetsflöde.

  • Checksum Checker -  Checksumma Checker är en programvara som övervakar innehållet i  filer och arkiv så att ingen informationen förvanskas eller går förlorad.

  • Manifest Maker - Manifest Maker genererar en tab-separerad lista av digitala filer i katalog eller server. Manifestet Maker innehåller checksumman, sökvägen och filnamnet för varje digital fil.

Dessutom installeras en rad andra programvaror: 

  • Java
  • OpenOffice.org -   Officeprogram 
  • PostgreSQL - Databas 
  • ClamAV - Virusprogram
  • Evince pdf-läsare
  • Ett enkelt arbetsflöde hittar du här