Virtuellt labb

Labbets olika delar  kommer hållas samman av en  gemensam webbsida. I dagsläget arbetar vi med tre olika organisatoriska  delar som på olika sätt bidrar till labbet.  

1. Moln lösningar (dvs aktörer på marknaden som anpassar sin applikationerna efter våra önskningar). Denna del består idag huvudsakligen av Ida Infronts iipax lösning. Där vi nyttjar deras serverkapacitet men har byggt upp egen tillgång till både ärende/dokumenthanteringsprogram och e-arkivlösningar

2. Egen serverkapacitet för att husera open source produkter. Denna del är fortfarande i sin linda. I vilken utsträckning Cedif själv behöver husera open sorce lösningar på egen serverkapacitet är oklart. Många av dessa produkter som vi har tittat på går att  laddda ner av användaren på egen hand, se till exempel: 

Archivematica. Som förutom programvaror har hunnit mycket långt i organiseringen av den  vardaglig förvaltning kring en OAIS-modell

  • Xena - Xena står för  XML Electronic Normalising for Archives. Xena konverterar dina filer till standardiserade och öppna filformat.

  • Digital Preservation Recorder (DPR) - DPR ger dig tillgång till ett automatisk workflow när du vill hantera stora mängder filer på en gång.

  • Checksum Checker - Checksum Checker granskar och läser av ditt digitala arkiv så att ingen förändringar eller avsiktlig manipulation av dina filer har skett.
  • Manifest Maker - Manifest Maker producerar  tab-separerade listor av alla digitala filer i avsedd katalog. Programmet sammanställer information om checksummor, adresser, filnamn för varje digital fil.
  •  Fysiskt på egna medier har vi i dagsläget installerat en version av Alfresco.  Vi räknar också med att under våren 2012 få tillgång till programvaror för att omstrukturera och nyttja databas information  via programvaror som Marshal .

3. Samverkan med University College Boston som har satt upp motsvarande labb, men med andra applikationer.De första scenarierna har testats via  en "molnlösningen" under januari-april. Samverkan kring scenarier sker främst med  Simmons i Boston.

Till scenarierna