CEDIF utgör en samlande arena för forskningsprojekt inom informationsförvaltningsområdet vid Mittuniversitetet. Forskning bedrivs inom ramen för CEDIF, i samverkan med andra forskargrupper inom Mittuniversitetet samt via externa forskningsnätverk.

Projekt som leds och koordineras av CEDIF

ISERV

Trafikverket - En effektiv digital informationshantering

Projekt där medarbetare vid CEDIF deltar

InterPares
MidRisk
Gränsöverbryggande samverkan för säkerhet (GSS)