InterPARES Trust & CEDIF, Mittuniversitetet

Inom ramen för InterPARES Trust (ITrust) anordnar Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) ett symposium på Kungliga biblioteket i Stockholm den 14 maj i samarbete med Stockholms stadsarkiv och Riksarkivet.

CEDIFvid Mittuniversitetetbedriver forskning kring hantering och förvaltning av verksamhetsinformation. Det pågående projektet God Informationsförvaltning (GoInfo) tar fram metoder och verktyg för god informationsförvaltning inom olika former av verksamheter och dess olika informationsfaser. Projektet samverkar med Riksarkivets e-ARD projekt.

ITrust är ett multinationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker frågor rörande de stora digital informationsmängder som ryms under beteckningar som Big Data och Molnet. Projektet fokuserar på trovärdighet och information som hanteras mellan olika organisationer. Målet är att ta fram teoretiska och metodiska verktyg för att identifiera och skapa balans mellan integritet och tillgång, sekretess och öppenhet. ITrust innefattar fler än 50 universitet och organisationer, både nationella och multinationella, offentliga och privata, i hela världen. Deltagande forskare är experter inom arkivvetenskap, dokumenthantering, diplomatik, juridik, informationsteknologi, kommunikation, e-handel, hälsoinformatik och IT-säkerhet med mera.

Många forskare från Europa, Kanada och vidare kommer att vara representerade i Stockholm. Totalt deltar mer än 240 forskare från hela världen i ITrust-projektet.

Höjdpunkter under dagen (Symposiet kommer att hållas på engelska):

  • Authentic records online: an achievable goal? Keynote speaker Luciana Duranti, professor vid University of British Columbia och projektledare för Interpares Trust
  • Internationell forskningsrapportering från Interpares Trust
  • Stockholms stadsarkivs strategi för öppna data
  • Cedifs forskning och Riksarkivets e-ARD Projekt

 

För mer information

Kontakta professor Karen Anderson, projektledare för InterPARES Trust Europeiska team: Karen.anderson@miun.se Mobil: 0702-72 58 17