Scenarier och övningar

De scenarier vi arbetar med är utformad för att hjälpa våra partners och studenter i att få en uppfattning om  vad digitalt  bevarande och dokumenthantering mer konkret kan handla om i olika typer av verksamheter.


På den här sidan kommer  vi fortsätta att publicera olika typer av  scenarier från vårt eget arbete men också sådan som vi gör tillsammans med andra -  både i Sverige och utomlands. 

 

E-förvaltning och det digitala flödet

Detta scenario, som utvecklats av Göran Samuelsson, beskriver komponenterna i en modern e-tjänst där studenter/användaren  iklär sig olika roller i ett   informationsflöde - en e-tjänst i det här fallet en ansökan om bygglov.  (läs mer)


Bevarande planering

De här scenarierna är baserade på övningar som används i en kurs i  digitalt bevarande som ges på Simmons College i Boston och som är skapade av Ross Harvey. Övningarna syftar till att utveckla färdigheter i att identifiera filformat, och använda programvara för att öppna filer (som omfattar databasen och ordbehandlingsprogram filer som skapats i DOS-baserade program), bestämma filformat lämpligt för bevarande och konverterar de filer som skall bevaras till dessa bevarande format m.m.

 

Lita på Scenario

Detta scenario är skapat  av Terry Plum och är fortsatt under utveckling. Det går ut på att jämföra olika typer av  standarder för metadata. Den innehåller också bedömningar av lämpligheten av  att använda vissa metadata standarder och anpassa användningen efter verksamhetens art och behov.

 

Arkivredovisning - Ordna och förteckna arkiv 

Är ett scenario skriven i PHP (för Boston)  i syfte att ge studenterna praktisk erfarenhet av ordna och förteckna digitalt material. Detta scenario skapar en digital miljö där digitala objekt placeras i en digital serie (mappar) och delserier i  programmet Archivopteryx gränssnitt. Namnen på serien kan ändras,  de digitala dokument läggas till, tas bort efter behov.