Översikt

Syftet med dessa övningar är att ge en viss förståelse för vanliga  och enkla tekniker och verktyg för digitalt bevarande. Övningarna är:

 1. Migrera och verifiera filer
 2. Bedöma filformat och dess kvalité 
 3. Definiera en gemenskapen
 4. Arbeta med OAIS och SIP paket
 5. Inkapsling
 6. Extrahera metadata från digitala filer
 7. Skapa manifest filer för digitala överföringar
 8. Automatisera ett arbetsflöde
 9. Data Management Planning
 10. Policy för digitalt bevarande
 11. DRAMBORA
 12. Emulatorer
 13. Arkivering och vård av digitala filer
 14. Bygga ett webbarkiv
 15. Digitalt bevarande - Verktyg och tjänster
 16. Göra en video om digitalt bevarande

De kan utföras i valfri ordning